ไข่ไก่สดธรรมชาติ
คัดสรรแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษ

คัดสรรแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษ
ให้ไข่ที่มีค่าความสดที่สูงกว่าสายพันธุ์เดิม
เพื่อไข่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว

คัดสรรแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษ

เลี้ยงแม่ไก่แบบธรรมชาติ 100%
นอกกรง แม่ไก่มีพื้นที่วิ่งเล่นอย่างอิสระ
ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
พื้นที่มากกว่า ก็มีความสุขได้มากกว่า
ได้ไข่ที่มีคุณภาพมากกว่า!

คัดสรรแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษ

เลี้ยงแม่ไก่อย่างดีในฟาร์มที่มี
ระบบป้องกันโรค 100%

ปลอดภัยจากโรค และสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ควบคุมอุณหภูมิ น้ำ และอาหาร ให้แม่ไก่ได้อยู่อย่างสบาย

คัดสรรแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษ

แม่ไก่กินอาหารธัญพืชสูตรพิเศษ
ที่คิดค้นโดยนักโภชนาการอาหารสัตว์
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก
มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามช่วงวัย

ไข่ไก่สดธรรมชาจิ 100%
ไข่ไก่สดธรรมชาติ
ยูฟาร์ม ไข่ไก่สดธรรมชาติ
น้ำหนัก 60-70 กรัม/ฟอง
บรรจุ 4 ฟอง
ไข่ไก่สดธรรมชาติ
ยูฟาร์ม ไข่ไก่สดธรรมชาติ
น้ำหนัก 60-70 กรัม/ฟอง
บรรจุ 10 ฟอง
ไข่ไก่สดธรรมชาติ
ยูฟาร์ม ไข่ไก่สดธรรมชาติ
น้ำหนัก 70+ กรัม/ฟอง
บรรจุ 10 ฟอง
ผลิตจากฟาร์มและโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตจากฟาร์มและโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
จำหน่ายแล้วที่ จำหน่ายแล้วที่